LCM ÖĞRENCİ ADAYLARI

ETİLER MÜZİK OKULU

services

LCM ÖĞRENCİ ADAYLARI

London College of Music sınavlarına girmek isteyen öğrenciler başvurularına Eylül ayından itibaren başlayabilirler. Sınav seviyelerinin çalıştıkları öğretmen tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Eğitim alınan kurum veya öğretmen bu konuda öğrenci adayına en doğru cevabı verecektir. Başvuruların erken yapılması sınav kitaplarının temini açısından önem taşımaktadır. Sınav kitapçıkları ve repertuar notaları adayın başvurmasının ardından genel merkezden temin edilir. Kitaplar İngiltere’den geldiği için geç başvurular öğrencinin sınava hazırlanma sürecini kısaltmaktadır.

LCM sınavına girecek öğrenci adayları;

Sınav Başvuru Formunu eksiksiz doldurmalı,

2 adet vesikalık resim,

Nüfus kağıdı fotokopisi

Sınav harcı ve kitap parasını LCM sınav merkezine eksiksiz teslim etmelidir.

Öğrenci adayları LCM sınav merkezlerinde ilan edilen yıllık sınav harcı ve kitap parası dışında bu sınavlara katılmak için (eğitim aldıkları kurumun veya öğretmenin bedeli haricinde) başka bir bedel ödemezler.

GRADE VE DİPLOMA SINAVLARI

Öğrenci kendi bilgi ve becerisine göre öğretmenin tespit ettiği dereceden başlayabilir. Bazı sınav seviyelerini geçmek için Teori sınavını vermek gerekir (Örneğin Grade 8 derecesinden mezun olabilmek için Teori 5 seviyesinde başarı göstermek gerekir). Grade 8 mezunu, tüm dünyada MÜZİK LİSESİ mezunu sayılmaktadır.

DİPLOMA SEVİYELERİNDE

Performans, Bestecilik ve Öğretmenlik seçenekleri vardır. Pre Preparatory ( Başlangıç seviyesinde)

LCM KURUMLARIN EN ÖNEMLİ HEDEFLERİ

Öğrenci adayını kendi alanında uzman öğretmenler eşliğinde çalıştırmak.

Eğitim alan kişileri doğru bilgi ile yönlendirmek.

Akademik seviyesine bilimsel katkı yapmak.

Sanatsal gelişimini sağlamak.

Sanatsal bakışını değiştirmek ve geliştirmek.

Öğrencinin uluslararası akreditasyon sistemi içerisinde yer alan bir belgeye sahip olmasını sağlamak.

Öğrencinin gelecek eğitim ve iş hayatı için oluşturacağı portfolyosunu güçlendirmek.

Öğrencinin gelecek eğitim ve iş hayatındaki uluslararası rekabet ortamında güçlü ve tercih edilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlamaktır.

Bireysel Enstrüman, Şan Programlarımız, Kids Music Class Programlarımız İçin Ücretli Deneme Dersi Randevusu Alabilirsiniz.